гр. Велико Търново
Езикова гимназия "Проф. д-р Асен Златаров"
Езикова гимназия "Проф. д-р Асен Златаров"

ВАЖНО!!!

Тържествено откриване на Учебната 2015/ 2016 година!

Учениците от 9, 10, 11 и 12 клас да се явят на 15. 09. 2015 г. от 9:30 часа в двора на гимназията.

Учениците от 8 клас да се явят на 15. 09. 2015 г. от 9:15 часа пред главния вход на гимназията, където ще бъдат посрещнати от класните ръководители.
Езикова гимназия "Проф. д-р Асен Златаров"
      Езикова гимназия “Проф. Д-р Асен Златаров” дава възможност за пълноценно усвояване на езика, затова наши възпитаници отварят вратите на престижни университети в България, Европа и САЩ!

     Всяка година над 97% от зрелостниците са студенти във ВУЗ в страната и чужбина по специалностите българска филология, западни филологии, лингвистика, право, икономика, математика и информатика, компютърни науки, инженерни науки, архитектура, археология, педагогика и други.

     Гордост на гимназията са и отличните изяви на учениците в олимпиади, конкурси, състезания – плод на задълбочената учебно-възпитателна работа на преподавателите.

   Инициативата и любознателността на младия човек, съчетани с професионализма и амбицията на учителския колектив, утвърждават Езикова гимназия като учебно заведение, способно да отговори на най-високите изисквания на нашето време.


                    “Човек е роден, за да служи на живота в името на Човека” – звучи в нас и след нас вечния завет на Асен Златаров.

                                                                  И НИЕ ГО СЛЕДВАМЕ!

ЕГ"Проф. д-р Асен Златаров" град Велико Търново, ул."Славянска" №2, e-mail: egvt@abv.bg
Уебсайт в alle.bg