гр. Велико Търново

Обръщение

   Скъпи учители, ученици и родители,

   Нека да върнем вярата в доброто и човечността, като участваме в дарителската кампания за пострадалите от Варна, Добрич, Мизия и много други селища в България.
   Ако желаете, можете да се включите в събирането на средства от 15.09. до 18.09.2014 г. в Езикова гимназия.
Езикова гимназия "Проф. д-р Асен Златаров"
Езикова гимназия "Проф. д-р Асен Златаров"
      Езикова гимназия “Проф. Д-р Асен Златаров” дава възможност за пълноценно усвояване на езика, затова наши възпитаници отварят вратите на престижни университети в България, Европа и САЩ!

     Всяка година над 97% от зрелостниците са студенти във ВУЗ в страната и чужбина по специалностите българска филология, западни филологии, лингвистика, право, икономика, математика и информатика, компютърни науки, инженерни науки, архитектура, археология, педагогика и други.

     Гордост на гимназията са и отличните изяви на учениците в олимпиади, конкурси, състезания – плод на задълбочената учебно-възпитателна работа на преподавателите.

   Инициативата и любознателността на младия човек, съчетани с професионализма и амбицията на учителския колектив, утвърждават Езикова гимназия като учебно заведение, способно да отговори на най-високите изисквания на нашето време.


                    “Човек е роден, за да служи на живота в името на Човека” – звучи в нас и след нас вечния завет на Асен Златаров.

                                                                  И НИЕ ГО СЛЕДВАМЕ!

ЕГ"Проф. д-р Асен Златаров" град Велико Търново, ул."Славянска" №2, e-mail: egvt@abv.bg
Уеб сайт в alle.bg