гр. Велико Търново

Внимание!!!

Разписание на учебните часове за 13.02.2015 г. - Петък

1 час.   9:10 -    9:35     междучасие  5 мин.
2 час.   9:40 -  10:05                         5
3 час.  10:10 - 10:35                         5
4 час.  10:40 - 11:05                         10
5 час.  11:15 - 11:40                         5
6 час.  11:45 - 12:10                         5
7 час.  12:15 - 12:40   
Езикова гимназия "Проф. д-р Асен Златаров"
Езикова гимназия "Проф. д-р Асен Златаров"
      Езикова гимназия “Проф. Д-р Асен Златаров” дава възможност за пълноценно усвояване на езика, затова наши възпитаници отварят вратите на престижни университети в България, Европа и САЩ!

     Всяка година над 97% от зрелостниците са студенти във ВУЗ в страната и чужбина по специалностите българска филология, западни филологии, лингвистика, право, икономика, математика и информатика, компютърни науки, инженерни науки, архитектура, археология, педагогика и други.

     Гордост на гимназията са и отличните изяви на учениците в олимпиади, конкурси, състезания – плод на задълбочената учебно-възпитателна работа на преподавателите.

   Инициативата и любознателността на младия човек, съчетани с професионализма и амбицията на учителския колектив, утвърждават Езикова гимназия като учебно заведение, способно да отговори на най-високите изисквания на нашето време.


                    “Човек е роден, за да служи на живота в името на Човека” – звучи в нас и след нас вечния завет на Асен Златаров.

                                                                  И НИЕ ГО СЛЕДВАМЕ!

ЕГ"Проф. д-р Асен Златаров" град Велико Търново, ул."Славянска" №2, e-mail: egvt@abv.bg
Уеб сайт в alle.bg